Dokumenty

Vlnovky

Vzory žiadostí

Tieto formuláre slúžia len ako vzory. Žiadosti je možné podávať výlučne prostredníctvom portálu slovensko.sk. Na úvodnej stránke sú zverejnené odkazy na predmetné žiadosti.