Skrátená práca

Technická zóna

Vzory formulárov


Aktuálne vzory formulárov sú dostupné v Centrálnom úložisku elektronických formulárov verejnej správy SR (Žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce).